bg
zenci porno porno izle izmir escort
Anasayfaya Dön
Gıda Sektöründe Son Gelişme 06/09/2014

Gıda Sektöründe Son Gelişme

Gıda maddeleri üreten ve satan işyerlerinin denetlenmesi yoluyla; gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretilmesi, işlenmesi, muhafaza edilmesi, depolanması ve pazarlanması önem taşımakta.

İzleyen süreçte, gıda hizmetlerine yönelik özel bir mevzuat olan "Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 sayılı KHK", 28.06.1995 tarih ve 22327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu KHK hükümleri gereğince;

 • Gıda maddesi üreten işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik ölçütlerini belirleyen Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ile Çalışma İzin Belgesi‘nin verilmesi ile kaynak ve maden sularının her türlü izin ve denetimleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmakta, gıda maddeleri satış yerleri ile bu yerlerde satılan gıdaların denetimleri Sağlık Bakanlığı ve belediyelerin işbirliği içinde yürütülmektedir.
 • Bunun yanında, gıda maddesi üreten iş yerlerinde üretilen ürünlere üretim izni ve Gıda Sicil Sertifikası verilmesi, et ve et ürünleri üreten tesislerin kuruluş ve çalışma izinlerinin verilmesi ile gıda maddelerinin dışalımı ve dışsatımı ile ilgili işlemler ise, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

560 sayılı KHK ile gıda hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde yürütülmesi amaçlanmış ise de, gıda üretim ve satış zinciri içerisinde farklı bakanlıklara değişik noktalarda yetki verilmesi ve bu bakanlıklar arasında koordinasyonun sağlanamaması, hizmetin etkinliğini azaltmıştır. Özellikle, üretim yerlerinde üretilen ürünlerin denetim sorumluluğunun Tarım ve Köyişleri Bakanlığında, satış yerlerindeki gıda maddelerinin denetim sorumluluğunun ise Sağlık Bakanlığında olması denetim hizmetlerinin tam ve etkin bir şekilde yürütülmesini engellemektedir. Yine bu bağlamda, belgelendirme hizmetlerinin farklı Bakanlıkların görev ve yetki alanında oluşu, bürokratik karmaşa yaratmaktadır.

Özetle, görev ve yetkinin iki ayrı Bakanlık arasında paylaştırılması, kamu hizmetinin etkinliğini ve verimliliğini sınırlamakta ve düşürmektedir.

Son olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yürütülen görüşmeler sonrasında, "560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname‘NİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE İLİŞKİN KANUN TASARISI" ORTAYA ÇIKMIŞ VE TARAFIMIZDAN EDİNİLEREK İNCELENMİŞTİR. TASARI‘ya göre,

 • Gıda maddeleri üreten tüm işyerlerinin (kaynak ve maden suları ile özel beslenme amaçlı tıbbi gıdalar hariç) her türlü izin ve denetimleri ile gıda maddeleri satış yerlerinin denetimi, sadece Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülecektir.
 • Türk Gıda Kodeksi; Sağlık Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanacak ve yürütülecektir.
 • Gıda ile ilgili reklamları denetleyecek bir "Reklam Kurulu" oluşturulacaktır.

Tasarı‘NIN HAZIRLANIŞ SÜRECİ VE İÇERDİĞİ HÜKÜMLERE İLİŞKİN TMMOB GIDA, KİMYA, MAKİNA, PETROL VE ZİRAAT

MÜHENDİSLERİ ODASI‘nın ortak görüşleri aşağıda özetlenmektedir;

1- Halk sağlığı açısından bu denli yaşamsal önem taşıyan bir konunun konu ile ilgili mühendislik disiplinlerini  üreten meslek

ODA'LARI DIŞLANARAK YALNIZCA İKİ BAKANLIK ARASINDA YÜRÜTÜLEN GÖRÜŞMELER İLE DÜZENLEMEYE ÇALIŞILMASI 

ANTİDEMOKRATİKTİR.KONUNUN UZMANI MESLEK ODA'larının katılımına kapalı süreçler eksik sonuçlar üretmeye mahkumdür.

2 - Tasarı‘NIN GIDA İŞLERİ İLE İLGİLİ HİZMETLERİN TEK BİR ELDE TOPLANMASINA YÖNELİK BELİRLEMESİ OLUMLU

KARŞILANMIŞTIR. BUNUNLA BİRLİKTE, HALEN KAMU YÖNETİMİNDE GIDA İLE İLGİLİ KONULARDA UZMAN BİR İDARENİN

BULUNMAYIŞI, YETKİ VE GÖREVİN TEK ELDE TOPLANMASINDAN BEKLENEN OLUMLU SONUÇLARIN DOĞMASINI

SINIRLAYACAKTIR. BU BAĞLAMDA, GIDA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‘nün kurulması ve gıda alanındaki kamu hizmetini eksiksiz

yerine getirecek bir şekilde yapılandırılması, ivedi bir kurumsal gereksinim olarak kendisini göstermekte olup; böyle bir

düzenlemenin Tasarı‘DA YER ALMAMASI, ÖNEMLİ BİR EKSİKLİK OLARAK SAPTANMAKTADIR.

3 - 560 SAYILI KHK NİN İSTİHDAM BAŞLIKLI 6. MADDESİNDE, GIDA MADDESİ ÜRETEN İŞYERLERİNDE SORUMLU YÖNETİCİ

OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK KİŞİLERİN "GIDA BİLİM KONUSUNDA EĞİTİM ALMIŞ" OLMASI BİR KOŞUL OLARAK ARANMAKTA

İKEN, YENİ TASARIDA, SORUMLU YÖNETİCİ NİTELİKLERİNE İLİŞKİN BİR ÖLÇÜT YER ALMAMAKTADIR.

BU DURUM, GIDA KONUSUNDA HİÇBİR EĞİTİM ALMAMIŞ KİŞİLERİN DE SORUMLU YÖNETİCİ OLABİLMESİNE AÇIK KAPI

BIRAKMAKTA VE BÖYLECE GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN TEMEL HEDEFİ ORTADAN KALDIRILMAKTADIR.

BU ÖNEMLİ EKSİKLİĞİN DERHAL GİDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

4 - TASARININ 4. MADDESİNDE, TÜM GIDA İŞLETMELERİNİN HER TÜRLÜ İZİNLERİNİN TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

TARAFINDAN VERİLECEĞİ İFADE EDİLDİKTEN SONRA, İLERLEYEN BÖLÜMDE İFADE ADETA TEKRAR EDİLEREK, 16. MADDEDE

SAYILAN ET İLE İLGİLİ TESİSLERİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA İZİNLERİNİN BAKANLIK TARAFINDAN VERİLECEĞİ VE BU

KONUDAKİ USUL VE ESASLARIN YÖNETMELİKLE BELİRLENECEĞİ BELİRTİLMEKTEDİR.

BU DURUM, ET İLE İLGİLİ TÜM İŞLETMELERİN DİĞER GIDA İŞLETMELERİNDEN AYRI TUTULDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR.

BİLİMSEL OLMAYAN BU YAKLAŞIM, AYNI ZAMANDA BU ALANIN VETERİNERLİK MESLEĞİNE ÖZGÜLENMESİ AMACINA HİZMET

ETMEKTEDİR. BU AMAÇ, TASARI‘nın kadro ihdasları ile ilgili maddeleri ile de kendisini ele vermektedir.

5 - Taslak metnin ekindeki "İhdası Uygun Görülen Kadrolar" başlıklı Liste, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı için merkezde 150,

taşrada ise 4850 yeni kadro ihdas etmekte; bu kadroların merkezde 50‘SİNİ, TAŞRADA İSE 1950‘sini veteriner hekimlere

ayırmaktadır. Başka bir deyişle, 5000 yeni kadronun 2000‘İ VETERİNER HEKİMLER TARAFINDAN, GERİYE KALAN 3000‘i ise

diğer mühendisler tarafından doldurulacaktır.

Gıda işini veteriner hekim ağırlıklı gören bilim dışı bu yaklaşım kabul edilemez. Böylesine açık bir meslek taassubunu üreten

yapı, halen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘NDA GIDA İLE İLGİLİ YÖNETİM KADROLARINDA GÖREV ALAN DAİRE BAŞKANI - GENEL

MÜDÜR YARDIMCISI - GENEL MÜDÜR - MÜSTEŞAR YARDIMCISI ZİNCİRİNİN, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI HARİÇ, TÜMÜYLE

VETERİNER HEKİMLERDEN OLUŞMASINDAN İLERİ GELMEKTEDİR. BAŞKA BİR DEYİŞLE YANLIŞ, YANLIŞ DOĞURMAKTADIR.

GIDA İLE İLGİLİ BAKANLIK YÖNETİM KADROLARININ VE TASARI KAPSAMINDA YENİ İHDAS EDİLEN KADROLARIN, İLGİLİ

MÜHENDİSLİK MESLEKLERİNİN, GIDA ALANINDAKİ AĞIRLIKLARI İLE UYUMLU OLACAK ŞEKİLDE KULLANILMASI VE BAKANLIĞA

GİDEREK HAKİM OLAN VETERİNER HEKİMLİK MESLEĞİ TAASSUBUNA DAYALI UYGULAMALARDAN VAZGEÇİLMESİ

GEREKMEKTEDİR.

SONUÇ OLARAK;

560 SAYILI GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'

nin Değiştirilerek Kabulüne İlişkin Kanun Tasarısı'NIN, KANU İLE İLGİLİ MÜHENDİSLİK DİSİPLİNLERİNİ 

ÜRETEN MESLEK oda'larının katılımına açık yapılarda, temelden olmak kaydıyla yeniden düzenlenmesi gereği ortada bulunmaktadır.

Bilime ve demokratik gereklere açık olan böylesine bir yapı dışında, halk sağlığını halkın çıkarını koruyan bir gıda sektörü

kurgulanması yapılması olanaksızdır

Kamuoyuna saygı ve sevgimizle duyurulur.

Bu haber 1106 kez okundu.
Gündem Kategorisindeki Son Haberler
 1. 1. Firmaekle.com.tr (3306 kez okundu.) - 08/03/2014
 2. 2. Neden Firma Eklemeliyim ? (1138 kez okundu.) - 03/04/2014
 3. 3. Özel Şirketlerin Yönetim Şekli (904 kez okundu.) - 06/09/2014
 4. 4. Şirketlerin Kredi Kartı Kullanımı (914 kez okundu.) - 06/09/2014
 5. 5. Sağlık Sektöründe Türkiyenin Önemi (875 kez okundu.) - 06/09/2014
 6. 6. Parasız Nasıl Milyoner Olunur (930 kez okundu.) - 06/09/2014
 7. 7. Gıda Sektöründe Son Gelişme (1107 kez okundu.) - 06/09/2014
 8. 8. Parça Kontör (1151 kez okundu.) - 11/09/2014
 9. 9. Kontör Yükle (2599 kez okundu.) - 11/09/2014
 10. 10. Fatura tahsilat merkezi (2557 kez okundu.) - 11/09/2014
Facebook Yorumları

İstatistikler
Sitemizde şuan, 1 Online Ziyaretçi, 1 Online Üye olup, Bugün 3656, Toplamda 6003793 kez ziyaret edilmiştir.


Bizi Takip Edin
Copyright 2007-2014 © Tüm Hakları Güven Grup Teknoloji ve İletişim Hizmetlerine Aittir.Google+
parça kontör parçakontör toptan kontör toptankontör toptan kontör siteni ekle firme ekle haber oku toptankontör kontör sitesi kontör parça kontör sitesi toptan kontör sitesi kontör yükle kontöryükle kontör yükle tl yükle tlyükle fatura tahsilat merkezi fatura tahsilatı fatura tahsilatı fatura ödeme merkezi föm fatura ödeme sistemi fatura tahsilat sistemi fatura ödeme noktası fatura tahsilat noktası online fatura tahsilatı fatura tahsilat sitesi kredi kartı ile tl yükle sıra bulucu video izle gazete oku web tasarım lira yükle malatyaspor yenimalatyaspor online tl yükle online kontör yükle emağaza e mağaza indirimli enerji callshop e-mağaza mobilyada sanat rüstem akkoyun slip yazıcı kredi kartı ile fatura ödeme fatura ödeme kuruluşu